AKORDEON EĞİTİMİ

Akordeon Tutuşu
- Akordeonu körük kapalı şekilde alarak vicuda yerleştirilmeli,
- Kayışlar vicuda geçirilmeli,
-Sol kayış her zaman 10- 15 cm daha kısa ayarlanmalı,

Ayak ve Vicudun Duruşu
-Sandalyenin ön tarafına oturulmalı,
-Vicudu biraz öne eymeli,
-Sandalyenin arkasına dayanılmamalı,
-Rahat nefes almak için omuz ve göğüs serbest olmalı,
-Vicudun üst kısmı haraket ettirilmemeli,
-Ayaklar yere sağlam basmalı,
-Sağ ayak sola göre önde olmalı,
-Bacaklar hafif açık olmalı,
-Bas ve akor kutusu körüğü açıp kaparken sol bacaktan destak almalı,
-Melodi kutusu sağ bacağın üzerinde olmalı.

Eğitim Programı
- Akordeonu Tanıma
- Akordeonda Oturuş
- Sağ El Sol El Pozisyonları
- Parmak Numaraları
- Yüksek/Alçak Sesler

 

 
Sol Pozisyonu
- Sol El Duruşu
- Do Bası , Sol Bası
- Körük Hareketleri
- Açma – Kapama

Notasyon
- Nota Yürüyüşleri
- Parmak Çalışmaları
- Örnek Şarkılarla Uygulama Çalışmaları
- Nota Değerleri
- Örnek Şarkılarla Uygulama Çalışmaları
- Büyük Porte
- Do Pozisyonunda Isınma Çalışmaları
- Nüanslar (Forte (Güçlü)/ Piyano (Yumuşak)
- Aralık Bilgisi
- 2’li, 3’lü, 4’lü, 5’li Aralık Çalışmaları
- Örnek Şarkılarla Uygulama Çalışmaları
- Melodik ve Armonik Aralıklar
- Örnek Şarkılarla Uygulama Çalışmaları
- Sus (Es) İşaretleri
- Örnek Şarkılarla Uygulama Çalışmaları